فرم استخدام

1 - اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی * نام پدر *
شماره شناسنامه * تاريخ تولد *
كد ملي * محل صدور شناسنامه‌ *
محل تولد * دين (مذهب) *
وضعيت تاهل *
مليت *
سلامت وضعيت روحي و جسماني *
درصورت خيرتوضيح دهيد
خدمت نظام وظيفه *
ذكر نوع وعلت معافيت
اصفـهان، خـیابان هشـت بهشت غربی، کوی 22، پلاک 37، واحد 2 تــلــفــکـس : 031-32736568 ، 031-32640830